thuphapchuviet.com

Thư pháp chữ Nhẫn 63103 2

Giá

1.450.000đ

-+
Tên SP: Tranh thư pháp chữ Nhẫn 63103-02
Tác giả: Đào Chiến
Kích Thước: 63x103cm
Chất Liệu: Vải Toan, màu acrylic, khung nhựa Hàn Quốc
Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt
 Nội Dung:
Có khi nhẫn để bình an
Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng…

 
Gọi ngay: 0909766525