thuphapchuviet.com

Bộ Phúc Lộc Thọ 05

Giá

2.100.000đ

-+

mẫu mới cập nhật

Tên SP: Chữ Phúc Lộc Thọ 05
Tác giả: Đào Chiến
Kích Thước: 40x80
Chất liệu: sơn dầu, vải Toan, khung nhựa Hàn Quốc
Tình trạng: mới 100%, viết vẽ thủ công tại Gallery Thư Pháp Chữ Việt
Giá: 2.10.000 (bộ 3 khung)
Nội Dung:

Phúc sinh phú quý gia đình thịnh,lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng
Đa lộc đa tài đa phú quý,đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
Phúc như đông hải trường lưu thủy,thọ tỷ nam sơn bất lão tùng ...

Gọi ngay: 0909766525