thuphapchuviet.com

Thư pháp chữ Phúc-hoa Sen

Giá

1.450.000đ

-+
Tên SP: Tranh thư pháp chữ Phúc
Tác giả: Đào Chiến
Kích Thước: 76x106cm
Chất Liệu: Vải Toan, màu acrylic, khung gỗ
Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt
 Nội Dung:
Phúc đầy nhà năm thêm giàu có
Đức ngập tràn ngày một vinh hoa...
Gọi ngay: 0909766525