thuphapchuviet.com

Thư pháp Ơn Thầy 4080-2

Giá

650.000đ

-+
Tên SP: Tranh thư pháp chữ Ơn Thầy
Kích Thước: 40x80
Chất Liệu: giấy Boad Mỹ Thuật, khung kính nhựa
Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt
Nội Dung

Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn Thầy...
Gọi ngay: 0909766525