thuphapchuviet.com

Thư pháp Ơn Thầy 4080-2

Giá

700.000đ

-+

Tên SP: Ơn Thầy 4080-3

tác giả: Đào Chiến

Kích Thước:  40x80

Chất Liệu: vải Toan, màu acrylic, trình bày khung HQ không kính (có thể gắn thêm)

Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ thủ công tại Gallery Thuphapchuviet.com

Nội Dung:

Thời gia dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn Thầy


Tranh thư pháp Tranh thư pháp Tranh thư pháp Tranh thư pháp Tranh thư pháp Tranh thư pháp Tranh thư pháp
Gọi ngay: 0909766525