thuphapchuviet.com

Tranh Thư Pháp chữ Thương-Nhớ

Giá

1.450.000đ

-+
Tên SP: Tranh thư pháp chữ Thương Nhớ
Tác giả: Đào Chiến
Kích Thước: 66x106
Chất Liệu: Vải Toan, màu acrylic, khung nhựa Hàn Quốc
Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt
 Nội Dung:
Sớm trông mặt đất thương xanh núi
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời...
Gọi ngay: 0909766525