thuphapchuviet.com

niệm Phật

Giá

2.200.000đ

-+

Tên SP:  Niệm Phật 76116-1

Kích Thước: 71x111cm

Chất Liệu: sơn dầu , khung hàn quốc

Tình Trạng: Mới 100%, vẽ trực tiếp tại gallery thuphapcchuviet.com

Giá: 2.200000

Nội Dung:

Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng
Lạy phật một lạy tội diệt hà sa

Gọi ngay: 0909766525