thuphapchuviet.com

Tranh Cửu Ngư - Hoa Đào

Giá

2.500.000đ

-+

Tên SP: Cửu Ngư-Hoa Đào

Tác giả: Đào Chiến

Kích Thước:  76x136cm

Chất Liệu: Sơn dầu đắp nổi, vải Toan, khung nhựa cao cấo

Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ thủ công tại Gallery Thuphapchuviet.com

Giá: 2.500.000

Gọi ngay: 0909766525