thuphapchuviet.com

Thư pháp chữ Cha Mẹ 63103TD

Giá

1.450.000đ

-+
Tên SP: Tranh thư pháp chữ Cha Mẹ 62102-01

Kích Thước: 63x103cm

Chất Liệu: giấy Boad Mỹ Thuật, khung kính nhựa cao cấp

Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt

Nội Dung
Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha

 
Gọi ngay: 0909766525