thuphapchuviet.com

Thư pháp chữ Mẹ 63103-2

Giá

1.450.000đ

-+
Tên SP: Tranh thư pháp chữ Mẹ
Tác giả: Đào Chiến
Kích Thước: 63x103cm
Chất Liệu: Vải Toan, màu acrylic, khung nhựa Hàn Quốc
Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt
 Nội Dung:
cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương...
Gọi ngay: 0909766525