thuphapchuviet.com

Thư Pháp Mười Thương Mẹ 63103

Giá

1.450.000đ

-+
Tên SP: Mười Thương Mẹ 63103

Kích Thước: 63x103

Chất Liệu: giấy Boad Mỹ Thuật, khung kính nhựa cao cấp

Tình Trạng: Mới 100%, viết vẽ trực tiếp tại phòng tranh Thư Pháp chữ Việt

Nội Dung

Một thương mái tóc pha sương pha
Hai thương vầng trán hiền hoà nếp nhăn
Ba thương tình mẹ nhọc nhằn
Bốn thương  công khó mẹ hằng vì con
Năm thương đôi mắt mỏi mòn
Sáu thương trăn trở suốt tròn canh thâu
Bảy thương giọng hát ngọt ngào
 Tám thương lời dạy thuở nào khó quên
Chín thương tuổi hạc bấp bên
Mười thương công đức khó đền mẹ ơi ...//


 
Gọi ngay: 0909766525