Những câu thơ thư pháp hay về chữ Tâm, Chữ Nhẫn

Đăng vào 26/09/2021 lúc 17:00

Hữu Tâm tất thành tựuVô Nhẫn bất thành nhân

TÂM - NHẪN

 1. Đắc nhẫn thành công.

Bách nhẫn thành kim.
 

 1. Nhẫn để đạt đạo

Nhẫn để thành công.
 

 1. Tiểu sự nhẫn, đại sự thành.

An nhiên như thể chưa hề long đong
 

 1. Khởi đầu với kiên nhẫn sẽ kết thúc với niềm vui.

 

 1. Kiên nhẫn là yếu tố cần thiết của thiên tài.

 

 1. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh

Thoái nhất bộ hải hoạt thiên không.
 

 1. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng

Lùi một bước biển rộng trời cao.
 

 1. Lắng lòng nhẫn một chút thôi

Sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương.
 

 1. Nhẫn nại ôn hoà khi tức giận

Bình tĩnh sáng suốt lúc gian nan.
 

 1. Chữ Nhẫn là chữ tượng vàng

Ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh.
 

 1. Nhẫn thì biển lặng gió yên

Nhẫn thì nóng giận ưu phiền nở hoa.
 

 1. Có khi nhẫn để bình an

Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng.
 

 1. Nhịn điều sỉ nhục tấm thân yên

Nhịn được hơn thua tránh lụy phiền
Nhịn kẻ thiểu căn lòng đai độ
Nhịn mầm dục vọng đắc thần tiên.
 

 1. Có khi nhẫn để yêu thương

Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh tàn hại nhau.
 

 1. Nhẫn việc đời mới gọi là hiền

Nhẫn mà thận trọng giữ minh tiên
Nhẫn trong gia tộc ôn hoà điệu
Nhẫn giữa tương lân hiếu thuận duyên.
 

 1. Nhịn cái tức một lúc

Tránh mối lo trăm ngày
Cái khó của trăm nết
Nết nhẫn nhịn là cao
Muốn hoà thuận trên dưới
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu
Cha con nhẫn nhịn nhau
Giữ vẹn được đạo lý
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ
Anh em nhường nhịn nhau
Trong nhà êm ấm cả
Bạn bè nhẫn nhịn nhau
Tình cảm không phai mờ
Tự mình nhẫn nhịn đi
Ai ai đều yêu mến
Người mà chưa biết nhẫn
Chưa phải là người hay.
 

 1. Tâm an vạn sự an

            Tâm bình thế giới bình.
 

 1. Dù đời sóng gió điêu linh

            Chữ tâm cứu rỗi hành trình con đi.
 

 1. Thiên thời bất như địa lợi, đại lợi bất như nhơn hoà.

            (thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi không bằng tâm nhân hoà)
                 

 1. Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi

            Một tiếng cười khan ấm đất trời.
 

 1. Nếu bạn tự có tâm an

Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà.
 

 1. Đời gian khó xin đừng oán hận

Làm bạn ân tình đức nhẫn tại tâm.
 

 1. Siêng năng quét rác vườn tâm

            Cho cây tuệ giác nảy mầm tốt tươi.
 

 1. Tâm kiêng hẹp hòi

            Khí kiêng hung hăng
            Tài kiêng bộc lộ.
 

 1. Sống trong cõi mộng vô thường

            Nguồn tâm toả sáng rạng thoát đường sanh.           

 1. Thở vào tâm tĩnh lặng

            Thở ra miệng mỉm cười.
 

 1. Bị phỉ báng chẳng sân là khó

            Tâm thường bình đẳng là khó
            Tuỳ duyên độ người là khó
            Có thế lực chẳng ỷ lại là khó.
 

 1. Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo

Đánh thức vầng trăng sáng tự tâm.
 

 1. Cam lồ ngọt nước lá sen

            Vẫy tay buông xả tâm hồn sáng trong.
 

 1. Niệm trước chẳng sanh tức là tâm

            Niệm sau chẳng sanh tức là Phật
            Thành tựu tất cả tướng tức là tâm
            Rời tất cả trướng tức là Phật
                                          Huệ Năng tổ sư

 1. Tâm bình như thủy lạc tại kỳ trung.

 

 1. Tâm bình thường tâm thị đạo.

 

 1. Hữu tâm tất thành tựu

Vô nhẫn bất thành nhân
 

 1. Vạn sự thủy lưu thủy

Bách niên tâm ngữ tâm.
 

 1. Nhận đời manh áo bát cơm

Trao đời tất cả tấm lòng thanh cao.
 

 1. Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.
 

 1. Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo

Đánh thức vầng trăng sáng tự tâm
 

 1. Mở rộng tâm ra lòng thanh thản

An vui tự tại đời thong dong
 

 1. Lắng lòng lại cho thời gian ngưng đọng

Trải lòng ra để mở rộng không gian.
 

 1. Tâm không hay hờn giận

Chẳng oán trách thù ai
Lòng khoang dung rộng rãi
Ấy là cảnh bồng lai.
 

 1. Chữ Tâm độc tự thế mà hay

Thành bại nên hư bởi chữ này
Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
Cuộc đời gói gọn cả vào đây.
 

 1. Chân tâm tài tất đáo

Hữu đức phúc tự lai.
 

 1. Đức trọng, nhân trường thọ.

Tâm khoan phúc tự lai.
 

 1. Sự việc tới Tâm vui đón nhận

Việc qua rồi tâm cũng theo qua.
 

 1. Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát

Không đúng không sai tự tại thân.
 

 1. Trăm năm tóc cũng đổi màu

Chữ tâm sáng mãi giữa màu thời gian
 

 1. Sống không giận không hờn không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động mà không xao động
Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.